Latest News

Muna Gurung

April 16, 2017 0

मुना गुरुङ गुरुङ फिल्म क्षेत्रमा पारीचित कलाकारको नाम हो । ल्वाङ घलेल गा वी स ७ कुइबाङ स्थाइ ठेगाना भएको मुना गुरुङ हाल पोखरा ४ गैरह्पाटन बस्दै अाइरहनुभएको छ । आज भन्दा ८ बर्षा अगाडि […]

Urmila Gurung

November 14, 2016 0

फोटोग्राफर : रन्जित गुरुङ मेकेअप : जानवी गुरुङ (लक्ष्मी) (Beauty Plus Hair & Beauty Saloon)

Rajani Gurung

September 9, 2016 0

फोटोग्राफर : रन्जित गुरुङ मेकेअप : जानवी गुरुङ (लक्ष्मी) (Beauty Plus Hair & Beauty Saloon)

Susma Gurung

September 9, 2016 0

फोटोग्राफर : रन्जित गुरुङ मेकेअप : जानवी गुरुङ (लक्ष्मी) (Beauty Plus Hair & Beauty Saloon)

Yukita Gurung

September 8, 2016 0

फोटोग्राफर : रन्जित गुरुङ मेकेअप : जानवी गुरुङ (लक्ष्मी) (Beauty Plus Hair & Beauty Saloon)

1 2