Latest News

Aliza Gurung

November 20, 2017 0

Makeup : Pabi Gurung (Cleopatra’s Beauty Saloon, Lakeside, Pokhara Camera : Ranjit Gurung Camera Support : Umendra Gurung, Suman Gurung, Pukar Purja Pun

Bishnu & Nista Gurung

October 24, 2017 0

Makeup : Pabi Gurung (Cleopatra’s Beauty Saloon, Lakeside, Pokhara)    Camera : Ranjit Gurung Assit Camera : Suman Gurung, Umendra Gurung, Pukar Pun

Nista gurung

September 22, 2017 0

Makeup : Pabi Gurung (Cleopatra’s Beauty Saloon, Lakeside, Pokhara) Camera : Ranjit Gurung Assit Camera : Suman Gurung, Umendra Gurung, Pukar Pun

Tirtha Gurung

September 10, 2017 0

Makeup : Pabi Gurung (Cleopatra’s Beauty Saloon, Lakeside, Pokhara) Camera : Ranjit Gurung Assit Camera : Suman Gurung, Umendra Gurung, Pukar Pun Dress : Stars Studio, Newroad, Pokhara

Dhanmaya Gurung & Tirtha Gurung

July 15, 2017 0

Makeup : Pabi Gurung (Cleopatra’s Beauty Saloon, Lakeside, Pokhara) Camera : Ranjit Gurung Assit Camera : Suman Gurung, Umendra Gurung, Pukar Pun Dress : Stars Studio, Newroad, Pokhara

Shanti Gurung

July 4, 2017 0

फोटोग्राफर : रन्जित गुरुङ मेकेअप : जानवी गुरुङ (लक्ष्मी) (Beauty Plus Hair & Beauty Saloon)

Poonam Gurung

June 16, 2017 0

फोटोग्राफर : रन्जित गुरुङ मेकेअप : जानवी गुरुङ (लक्ष्मी) (Beauty Plus Hair & Beauty Saloon)

Rashila Gurung

June 2, 2017 0

फोटोग्राफर : रन्जित गुरुङ मेकेअप : जानवी गुरुङ (लक्ष्मी) (Beauty Plus Hair & Beauty Saloon)

Riya Gurung

May 7, 2017 0

फोटोग्राफर : रन्जित गुरुङ मेकेअप : जानवी गुरुङ (लक्ष्मी) (Beauty Plus Hair & Beauty Saloon) भेषभुषा : स्टार्स स्टुडियो, पोखरा

Muna Gurung

April 16, 2017 0

मुना गुरुङ गुरुङ फिल्म क्षेत्रमा पारीचित कलाकारको नाम हो । ल्वाङ घलेल गा वी स ७ कुइबाङ स्थाइ ठेगाना भएको मुना गुरुङ हाल पोखरा ४ गैरह्पाटन बस्दै अाइरहनुभएको छ । आज भन्दा ८ बर्षा अगाडि […]

1 2